Zachwyt Bogiem i zwalczanie pokus. (Michał Nikodem)