FUNDACJA CHRZEŚCIJAŃSKA „ZWYCIĘSKIE ŻYCIE”

FUNDACJA CHRZEŚCIJAŃSKA „ZWYCIĘSKIE ŻYCIE”

Od 1 stycznia 2019 r. instytucją reprezentującą Wspólnotę „Chefsiba”

(pod względem prawnym i finansowym) jest nasza

Fundacja Chrześcijańska „Zwycięskie życie”.

W związku z tym dziesięciny, ofiary i darowizny na cele Wspólnoty „Chefsiba”

proszę wpłacać wyłącznie na nowe konto (mBank)

 

Fundacja Chrześcijańska „Zwycięskie życie”

ul. Dumki 3C; 02-868 Warszawa

nr konta: 48 1140 2004 0000 3302 7832 1258

tytułem: darowizna na cele statutowe

 

KRS: 0000761735

NIP: 9512475219

 

https://rejestr.io/krs/761735/fundacja-chrzescijanska-zwycieskie-zycie