czerwiec 2018

Moja relacja z Bogiem. Życie w lokalnej wspólnocie wierzących. Świadomość tego, że należę do Kościoła - Ciała Chrystusa. Te trzy elementy wpływają na tożsamość wierzącego. Co się stanie, gdy któryś z nich zaniedbam? Albo z którymś "przesadzę"? Zobaczmy w oparciu o Ef 2, 19...