Kim jesteśmy?

Wspólnota “Chefsiba” to kilkadziesiąt osób połączonych pasją życia wiary w Jezusa Chrystusa, odkrywania rzeczywistości Królestwa Bożego i budowania Kościoła. To Bóg sprawia, że chce się nam żyć, działać dla dobra innych, przezwyciężać okoliczności, rozwijać się… Małżeństwa, rodziny, “single”, studenci, seniorzy, nastolatkowie i dzieci: spotykamy się razem, czerpiąc z energii młodszego pokolenia i życiowego doświadczenia osób starszych.

 

Pomagamy w budowaniu osobistej więzi z Bogiem i odkryciu swojego miejsca w Kościele: tam, gdzie sięgają duchowe korzenie każdego z członków Wspólnoty.

 

Ponieważ “Chefsiba” to wspólnota katolicka otwarta na ekumenizm, tworzą ją katolicy i niekatolicy. W codziennym działaniu koncentrujemy się na wspólnych głównych prawdach chrześcijańskich, szanując wzajemnie różnice kultury i przekonań innych środowisk naszej wiary. Jezus pozwala nam być i działać razem, a jednocześnie być wiernym temu obszarowi Kościoła, w którym Bóg każdego z nas postawił.

Podstawą formacji członków Wspólnoty „Chefsiba” są materiały Szkoły Nowej Ewangelizacji z Gliwic (ks. Artur Sepioło, Michał Świderski) zatwierdzone przez lokalnego Księdza Biskupa.

 

Wspólnota „Chefsiba” jest też częścią Apostolskiego Ruchu Wiary (www.ruch wiary.pl), nad którym opiekę sprawuje ks. Piotr Jasek FDP.

Wizja Wspólnoty Chefsiba

„Ludzie w Bogu zakwitną!
Jako wspólnota odkrywamy
kim jesteśmy w Chrystusie,
co w Nim mamy,
co możemy.
I dzielimy się tym z innymi.”

Strategia Wspólnoty Chefsiba

„Czynimy uczniów, którzy uczynią kolejnych uczniów!”

(2 Tm, 2,2-3: Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać innych.)

Charyzmat Wspólnoty Chefsiba


 1. Chrystocentryczność
 2. Poznanie Słowa Bożego i nauczanie wiary
 3. Poddanie Duchowi Świętemu i otwartość na Jego dary
 4. Ekumenizm
 5. Charyzmatyczne uwielbienie Boga
 6. Dzielenie się Dobrą Nowiną
 7. Apostolstwo i misje

Główne wartości osób tworzących Wspólnotę Chefsiba


 1. Osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem i życie z Nim w przyjaźni
 2. Szczere, braterskie relacje z ludźmi, którzy znają Boga
 3. Członkostwo i traktowanie wspólnoty serio
 4. Wzrastanie jako uczeń Chrystusa
 5. Reprezentowanie Boga czynem i słowem