styczeń 2015

— Do bierzmowanych we Włocławku 17.01.2015r. : „Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie…” GAL 5, 22-23

Co Pismo Święte mówi o szczęściu? Odkryj Boże zasady szczęśliwego życia i wprowadź je w swoją codzienność!...

Na czym skupić praktyczne życiowe działania, żeby prowadzić obfite życie wiary w Jezusa? Na czym się skoncentrować, a jakich kroków unikać?...

Jak praktycznie zachowywać się każdego dnia - zwłaszcza wobec niesprzyjających okoliczności - żeby zobaczyć wypełnienie się Bożych obietnic?...