ZAPRASZAMY NA NIEDZIELNE SPOTKANIA


ROZPOCZĘCIE: niedziela, godz. 16.30
MIEJSCE: Siedziba Wspólnoty Chefsiba,

ul. Dereniowa 6, I piętro.

Jak dojechać?

Niedziela to dzień świętowania zmartwychwstania Jezusa! Dlatego Wspólnota „Chefsiba”, oprócz zachęty do udziału w parafialnej Eucharystii, zaprasza dodatkowo na niedzielne spotkania modlitewne. Na spotkania przyjeżdżają katolicy i niekatolicy, a także osoby poszukujące, z całej Warszawy! A często też goście z innych miast i państw. Między innymi tak objawia się ekumeniczny rys Wspólnoty „Chefsiba” promującej doświadczenie wspólnej modlitwy chrześcijan z różnych środowisk.

Przebieg spotkania niedzielnego

ROZPOCZĘCIE: godz. 16.30

Przy kawie, herbacie i ciastkach, rozmawiamy swobodnie i miło spędzamy czas. Odkryliśmy, że najważniejsze w życiu są: dobra relacja z Bogiem i dobre relacje z innymi ludźmi.

MODLITWA UWIELBIENIA I POSŁUGA CHARYZMATYCZNA:

Rozpoczynamy wspólną Modlitwą Uwielbienia. Wspólnie przeżywamy radosne spotkanie z Panem, śpiewając pieśni chwały, wywyższające Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zgodnie ze słowami Jezusa:

„Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest Duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie.”(por. J 4, 23-24) Regularnie modlimy się też o uzdrowienie chorych (PATRZ ZAKŁADKA: ŚWIADECTWA) i służymy potrzebującym darami Ducha Świętego.

NAUCZANIE:

Dzieci przechodzą do jednej z bocznych sal na zajęcia Klubiku „Drużyny Dawida” prowadzonej przez animatorów Służby Dziecięcej „Chefsiby”. Dla dorosłych rozpoczyna się oparte na Piśmie Świętym tematyczne nauczanie. Taki półgodzinny wykład to zawsze inspiracja do praktycznej przemiany życia w jakiejś dziedzinie. I do głębszego poznania Boga.

W zależności od tematyki spotkania jego przebieg może całkowicie ulec zmianie. Staramy się być otwarci na wskazówki Ducha Świętego, zwłaszcza w trakcie posługi modlitwą charyzmatyczną.

Celem spotkania, jest świętowanie: z Bogiem – wśród ludzi. Z ludźmi w Bożej obecności

Małe grupy

Małe grupy (czyli grupy domowe: męskie oraz żeńskie). To tam odkrywamy wyjątkowość każdego z nas! Ale też docieramy się, jak kamyki, poznając w relacjach – jacy jesteśmy. Zbieramy się raz w tygodniu na dwugodzinne spotkanie. To dobra okazja, żeby wartościowo spędzić czas, poznać się lepiej w gronie 5-10 osobowym, zjeść coś dobrego, szukać odpowiedzi na nurtujące nas pytania, dzielić się w zaufaniu ważnymi przeżyciami, modlić się za siebie…
A w tym wszystkim poznawać Boga!
Każde spotkanie prowadzone jest w oparciu o tematyczny konspekt (zgodnie z formacją Wspólnoty). Zawiera ona rozwojowe elementy wiedzy biblijnej, pracy nad charakterem i przygotowaniem do służby innym w Kościele – czyli korzystaniem z posiadanych talentów. Uczestnictwo w spotkaniach grup domowych, oprócz spotkań niedzielnych, to znak pełnej przynależności do Wspólnoty „Chefsiba”.
Istnieje możliwość dołączenia do grupki. Witaj w Chefsibie.