marzec 2017

 Charyzmat Wspólnoty Chefsiba  1. Chrystocentryczność 2. Poznanie Słowa Bożego i nauczanie wiary 3. Poddanie Duchowi Świętemu i otwartość na Jego dary 4.Ekumenizm 5. Charyzmatyczne uwielbienie Boga 6. Dzielenie się Dobrą Nowiną 7. Apostolstwo i misje Główne wartości osób tworzących Wspólnotę Chefsiba 1. Osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem i życie z Nim w przyjaźni 2. Szczere,...