sierpień 2014

Co Biblia mówi o chorobach fizycznych i uzdrowieniu? Jaką praktyczną postawę mam przyjąć, by z wiarą usunąć chorobę i zobaczyć uzdrowienie?...