Historia

Wspólnota “Chefsiba” powstała w roku 1997 w parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego na warszawskim Ursynowie. Pierwszym liderem “Chefsiby” był Jacek Weigl. Wspólnota przez pewien czas była jeszcze związana z Ruchem Światło – Życie („Oazą”). Potem, bo błogosławieństwie duszpasterzy, zaczęła  funkcjonować jako parafialna wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna aktywnie angażując się m.in. w muzyczną oprawę Eucharystii, kurs przed Bierzmowaniem, spotkania ewangelizacyjne i pracę z dziećmi. W tym czasie poznawaliśmy też formację m.in. Katolickiej Szkoły Nowej Ewangelizacji i ewangelicznego ruchu „Polska Dla Jezusa”.

 

Po okresie szukania formy działań poza parafią (lata 2008-2011), zespół teologów –  pod przewodnictwem Ks. Bp. Tadeusza Pikusa –  pomógł “Chefsibie” w odnalezieniu się w strukturach Kościoła Rzymskokatolickiego bez konieczności wyrzekania się charyzmatu Wspólnoty. Od 2013 roku, dzięki życzliwości Księdza Prałata Henryka Małeckiego, Wspólnota “Chefsiba” zadomowiła się w parafii p.w. św. Tomasza Apostoła na ul. Dereniowej 12, niedaleko Stacji Metra “Imielin”. (Na czas remontu w parafii spotkania niedzielne przeniesiono na ul. Nowooursynowską 154A). Jednym z projektów “Chefsiby” jest utworzenie Apostolskiego Ruchu Wiary .

 

„Chefsiba”  – jako wspólnota otwarta na ekumenizm – współpracowała m.in. z Chrześcijańską Wspólnotą Ewangeliczną „Livets Ord” („Słowo Życia”) założoną w 1981 r. w Uppsali (Szwecja) przez Ulfa Ekmana. Ponieważ celem tej grupy jest służba przez wyposażanie chrześcijan z całego świata, część z nas poświęciła rok akademicki na studia w tamtejszej Szkole Biblijnej  (www.lobc.se). W latach 2011-13 wspólnie organizowaliśmy w Warszawie comiesięczny Kurs Biblijny. Teraz prowadzi go Apostolski Ruch Wiary.

 

Pozostajemy też serdecznych stosunkach z siecią wspólnot „Salt and Light” z Wielkiej Brytanii. Martin Dunkley i jego współpracownicy w duchu ekumenii wspierają nas m.in. w obszarze edukacji chrześcijańskiej. A mają w tym ogromne doświadczenie, cenione przez brytyjskie władze.

 

Dzięki tym kontaktom przyczyniamy się do poznania i pojednania środowisk katolickich i niekatolickich. Organizowane wspólnie wydarzenia stają się platformą spotkania serc i swobodnego dialogu wierzących.

 

Podstawą formacji Wspólnoty „Chefsiba” są materiały Szkoły Nowej Ewangelizacji w Gliwicach (ks. Artur Sepioło, Michał Świderski) zatwierdzone lokalnie przez Księdza Biskupa.