październik 2015

— Dzieci potrzebują bardzo silnych relacji z Rodzicami, z tym pokoleniem. Od nas, dorosłych zależy, czy przekażemy wartości – w tej sztafecie życia – młodemu pokoleniu. – Mary Dunlop