Wiara w Jezusa prowadzi do służby bliźniemy. (Michał Nikodem)