Szukanie Królestwa i fenomen Słowa. (Michał Nikodem)