Słyszeć Boga. I być Mu posłusznym.

Słyszeć Boga. I być Mu posłusznym.

Wrażliwość na słowa Boga i człowieka czyni lepszymi nasze relacje – z Panem i ludźmi. Naucz się, jak to robić?