Służ Jezusowi bez rozdarcia serca. (Michał Nikodem)