Pełny Ducha, a nie rozczarowania. (Michał Nikodem)