Myśleć jak Jezus przy Łazarzu… Poza dzień czwarty! (Michał Nikodem)

Myśleć jak Jezus przy Łazarzu… Poza dzień czwarty! (Michał Nikodem)