Leżysz sobie na zielonym pastwisku, a Bóg mówi do „Chefsiby”! (Michał Nikodem)

Leżysz sobie na zielonym pastwisku, a Bóg mówi do „Chefsiby”! (Michał Nikodem)