Jak troszczyć się o pokój i radość. (Paweł Gołębski)