Czy – jak Nehemiasz – masz serce dla innych? (cz.2)

Czy – jak Nehemiasz – masz serce dla innych? (cz.2)

Spośród wielu biblijnych postaci to podczaszy Nehemiasz jest wspaniałą inspracją do życia dla innych. Odkryj radość i błogosławieństwo, jakie płyną z takiego nastawienia!