Bóg, wspólnota, Kościół… Co wpływa na moją tożsamość? (Michał Nikodem)

Bóg, wspólnota, Kościół… Co wpływa na moją tożsamość? (Michał Nikodem)

Moja relacja z Bogiem. Życie w lokalnej wspólnocie wierzących. Świadomość tego, że należę do Kościoła – Ciała Chrystusa. Te trzy elementy wpływają na tożsamość wierzącego. Co się stanie, gdy któryś z nich zaniedbam? Albo z którymś „przesadzę”? Zobaczmy w oparciu o Ef 2, 19... „A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha”.