Relacja z III Konferencji Wiary – „Odbudowana…”

Relacja z III Konferencji Wiary – „Odbudowana…”

 

Pozwól parafii wyjść z ławek! Ks. Michael White,
autor książki „Odbudowana…” na Konferencji Wiary

 

Skoncentruj się na ludziach, którzy są w lokalnej społeczności, poza ławami kościelnymi. To w nich jest potencjał parafii, potencjał do wzrostu. Przede wszystkim pozwól parafii wyjść z ławek! Celem parafii jest zaangażowanie wiernych do działania na rzecz tej wspólnoty i dotarcie do zagubionych. Tym przesłaniem dzielili się goście trzeciej już Konferencji Wiary, ksiądz Michael White, autor książki „Odbudowana…” i jego współpracownik Brian Crook. Wydarzenie odbyło się 23 maja br. w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na warszawskim Ursynowie.

 

Ponad 100 osób usłyszało świadectwo jak parafia w Timonium (Maryland, USA) z „martwej” stała się parafią tętniącą życiem. Większa frekwencja wiernych, wzrost datków, rozbudowany wolontariat i posługa wiernych oraz ich wzmożony zapał to owoce nowej strategii. – To natomiast, czego nie da się tak dokładnie zmierzyć, a jest ważniejsze, to przejawy dynamicznej, autentycznie katolickiej, duchowej odbudowy naszej parafii – mówili goście główni.

– Dowiedzieliśmy się, jak sprawić, żeby wspólnota i parafia urosła, i była przystępna dla innych. Przede wszystkim świeccy i duchowni współpracując ze sobą mogą osiągnąć o wiele więcej. Mogą dzielić się zadaniami, służąc swoimi talentami i tworzyć wspólnotę ludzi, którzy nie wstydzą się przyznać do Jezusa. – mówił Jacek Weigl ze Wspólnoty „Chefsiba”, współorganizator Konferencji Wiary.

– W twoim sąsiedztwie możesz dołączyć do parafii w budowaniu i tworzeniu bożego poruszenia w tym pokoleniu. (…) Jezus przyszedł, żeby założyć zgromadzenie – ruch. Bóg pragnie naszego wzrostu i rozwoju poprzez bycie uczniami. To ruch, który ma misję, aby zmienić sąsiedztwo, zmienić świat. Zmieniać parafię po parafii. (…) Jeśli jest więcej ludzi, którzy są poza kościołem, to reprezentują oni wasz najlepszy potencjał wzrostu.- mówił ks. Michael White.

Goście zwrócili uwagę m.in. na trzy elementy, które wpływają na odbiór niedzielnych Eucharystii. Są to muzyka uwielbienia, spójny przekaz niedzielny (homilia) i posługujący, oraz wolontariusze – pomocni, oddani i przyjaźni. Witają oni osoby przybywające do kościoła. Każdy z tych elementów wpływa na to, jak czują się osoby, które przychodzą do kościoła po raz pierwszy.

– Ważna jest gościnność, poczucie wspólnoty, posługa. Dzięki temu odczuwamy bardziej obecność Chrystusa w kościele (…) Głoszenie homilii niedzielnej rozpoczyna się już na parkingu, poprzez miłe przyjęcie nowoprzybyłych; dalej są witani przy drzwiach kościoła – mówił Brian Crook.

POSŁUCHAJ SESJI  ks. Michaela White’a i Briana Crooka!
(tłumaczenie: Jerzy Brudnicki, Michał Nikodem)

Podczas Konferencji Wiary zaproszeni polscy księża i świeccy mogli odnieść się do swoich doświadczeń w szerzeniu Ewangelii i wprowadzania wskazówek ks. White’a i Briana Crooka. Spotkanie zatytułowane: „Jak stworzyć współczesną parafię? Jak dotrzeć do poszukujących?” zorganizowane zostało przez Zgromadzenie Zakonne Księży Orionistów, Apostolski Ruch Wiary i Wspólnotę „Chefsiba”.

Jak zwiększyć skuteczność w parafii w jej codziennej misji?

Podczas konferencji usłyszeliśmy polskich duchownych, którzy zwiększają skuteczność swoich parafii w codziennej misji docierania do niewierzących. Są to ks. Roman Trzciński, ks. Jan Konarski, o. Witold Słabig.

– Od 9 lat działam na Służewiu. Dostrzegam olbrzymi potencjał w osobach świeckich, ich chęć do działania na rzecz innych, szczególnie w scholi. Ostatnio zastanawiałem się nad organizacją jarmarku świętego Dominika. Okazało się, że kilka osób bardzo chętnie pomagało. Widzę to obudzenie aktywności świeckich – mówił o. Witold Słabig z parafii św. Dominika.

– Trzeba zmienić myślenie o zaufaniu między duchownymi a świeckimi. Nie wierzę, że parafianie są konsumentami. Księża nie są ponad ludźmi, tylko mają służyć ludziom. Jeśli odważymy się wykroczyć poza schematy, to wtedy nawiązanie głębszych relacji między ludźmi stanie się o wiele łatwiejsze. – mówił ks. Jan Konarski, parafia Rzymskokatolicka Św. Michała Archanioła w Warszawie.

– Ważna jest i niedziela, i codzienność. W Polsce jest wiele wspólnot; jednak ważne jest to, aby uczynić misjonarzami tych ludzi, którzy już uwierzyli w Jezusa. Te misje rozpoczynają się w pracy albo w akademiku, na uczelniach. To oznacza posłanie do tego środowiska, w którym jesteśmy. Chodzi tu o świadczenie swoim życiem, o niesienie tego przykładu. (…) Potrzebne jest nawrócenie; również nawrócenie proboszcza – mówił ks. Roman Trzciński, duszpasterz akademicki Woda Życia w Warszawie.

Nie wstydź się swojej wiary – panel dyskusyjny

Podczas drugiego panelu swoim doświadczeniem wiary w miejscu pracy podzielili się: Krzysztof Jędrzejewski (przewodniczący Rady Nadzorczej Kopex S.A.), Daniel Krycki (Straż Graniczna), Mirosław Rucki („Miłujcie Się!”).

– Ewangelizować można nie tylko przez mówienie, ale przez naśladowanie Jezusa Chrystusa. Deklarowanie, mówienie musi być połączone z praktykowaniem (…) Ja mówię, że biznes nie jest dla mnie najważniejszy. W momencie, kiedy ktoś mnie dopytuje, wtedy odpowiadam, co jest najbardziej istotne. Wiara nie jest czymś osobistym. Bóg chce, żebyśmy się nią dzielili. – mówił Krzysztof Jędrzejewski, przewodniczący rady nadzorczej Kopex S.A.

– W naszych obowiązkach, w pracy musimy być profesjonalistami. To świadectwo naszego zachowania, przemiany życia przekonuje najbardziej. Ludzi pociąga integralność w tym, co mówimy i co robimy. – mówi Daniel Krycki, przedstawiciel Straży Granicznej, działający w Klubie Dobrej Muzyki.
– W ewangelizacji chodzi przede wszystkim o miłość. Bóg okazuje nam miłość na wiele różnych sposobów. Mówienie Ewangelii jest jak ogień, który pali od środka (…) Dopiero w kościele człowiek odkrywa Jezusa. – powiedział Mirosław Rucki, redaktor „Miłujcie Się!”.

O skutecznym narzędziu komunikacji między parafianami – o systemie powiadomień SMS opowiedział Piotr Herman, inicjator Mobilnej Parafii. – Właściwa komunikacja świadczy o szacunku do drugiego człowieka. Poprzez SMSy, które odczytują wszyscy, docieramy ze Słowem Bożym, dobrym przesłaniem, motywacją do działania. To narzędzie odpowiadające na potrzeby nowej ewangelizacji. Parafia nowoczesna to parafia dobrze skomunikowana z wiernymi.

Realizacją naczelnego zadania duszpasterskiego, jakim jest nowa ewangelizacja, obejmująca cały Lud Boży i domagająca się nowej gorliwości, nowych metod i nowego sposobu głoszenia i dawania świadectwa Ewangelii, dziś zwłaszcza potrzebuje kapłanów, którzy bezwzględnie i w pełni przeżywają tajemnicę Chrystusa i potrafią wypracować nowy styl życia duszpasterskiego, w głębokiej jedności z papieżem, biskupami i innymi kapłanami oraz owocnej współpracy z wiernymi świeckimi, szanując i rozwijając różne role, charyzmaty i posługi we wspólnocie kościelnej. – cytat świętego Jana Pawła II – ze wstępu książki „Odbudowana…”

Dziękujemy Zespołowi ds. Nowej Ewangelizacji i Mobilnej Parafii za owocną współpracę. Szczególne podziękowania składamy Proboszczowi – ks. Dariuszowi Gasowi, który umożliwił nam zorganizowanie spotkania w swojej parafii. Cykl Konferencje Wiary odbywa się za zgodą ks. kardynała Kazimierza Nycza, ks. kardynała Stanisława Dziwisza i bp. Grzegorza Rysia.

Partnerami wydarzeń są: EnChristo, Akademicka Wspólnota Ewangelizacyjna Woda Życia, Fundacja 24/7, Fundacja „Edukacja z Wartościami”. Patronat medialny objęli: Katolicka Agencja Informacyjna, Gość Niedzielny, Radio Warszawa, Miłujcie Się!, deon.pl, wiara.pl.

Zapraszamy na kolejną konferencję – „Słowo Mężczyzny”

Na kolejną Konferencję „Słowo Mężczyzny” skierowaną do mężczyzn całej Polski zapraszamy 6 czerwca br. w Kościele Wniebowstąpienia w Warszawie. Mówcą głównym będzie Charles Whitehead!  ZAPISY