Maraton życia – tylko z Nim! Obecność Boga i wytrwałe życie wiary (Michał Nikodem)