Nauczania

Głębia dwóch słów, które łączą katolików i innych chrześcijan. Chociaż wydawać się mogą kulturową barierą - trudną do pokonania. Mistrzowski wykład ks. Petera Hockena jako ważny element na drodze do jedności Sióstr i Braci wierzących w Jezusa Chrystusa....

Bóg chce, żebyśmy przynosili Mu swoim życiem owoc - różne, ale: wymierne, konkretne i wynikające z codziennego chodzenia z Panem. Pozwól Duchowi Świętemu ocenić stan Twojego serca i przyjmij Jego rady, żeby owoc Twojego życia był coraz bardzej obfity!...