Nauczania

Jak zrobić w swoim życiu więcej miejsca na Bożą radość i entuzjazm? Jak znaleźć się w miejscu codziennego chodzenia z Bogiem (na wzór Henocha i innych), żeby Twoje życie pociągało ludzi do Pana autentycznością wiary i miłości?...

Apostoł Paweł osiągnął naprawdę wiele dla Bożego Królestwa. Ale część jego powodzenia wynika z tego, że potrafił uczyć innych tego, w czym był dobry. Wyposażał uczniów, a dzięki temu praca dla Jezusa szła do przodu ze zwielokrotnioną siła. I tak jest do dziś. Naucz się...

Głębia dwóch słów, które łączą katolików i innych chrześcijan. Chociaż wydawać się mogą kulturową barierą - trudną do pokonania. Mistrzowski wykład ks. Petera Hockena jako ważny element na drodze do jedności Sióstr i Braci wierzących w Jezusa Chrystusa....

Bóg chce, żebyśmy przynosili Mu swoim życiem owoc - różne, ale: wymierne, konkretne i wynikające z codziennego chodzenia z Panem. Pozwól Duchowi Świętemu ocenić stan Twojego serca i przyjmij Jego rady, żeby owoc Twojego życia był coraz bardzej obfity!...

Bóg ma plan dla Twojego życia: konkretne obszary, dziedziny, relacje do odkrycia i zdobycia. Nie wycofuj się! Rozpoznaj i zdobądź dziedzctwo, jakie Pan dla Ciebie przygotował....