Przecież chodzi o owoc!

Przecież chodzi o owoc!

Bóg chce, żebyśmy przynosili Mu swoim życiem owoc – różne, ale: wymierne, konkretne i wynikające z codziennego chodzenia z Panem. Pozwól Duchowi Świętemu ocenić stan Twojego serca i przyjmij Jego rady, żeby owoc Twojego życia był coraz bardzej obfity!