Nauczania

Dz, 4,32 Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. 33 Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. 34 Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów...

 Charyzmat Wspólnoty Chefsiba  1. Chrystocentryczność 2. Poznanie Słowa Bożego i nauczanie wiary 3. Poddanie Duchowi Świętemu i otwartość na Jego dary 4.Ekumenizm 5. Charyzmatyczne uwielbienie Boga 6. Dzielenie się Dobrą Nowiną 7. Apostolstwo i misje Główne wartości osób tworzących Wspólnotę Chefsiba 1. Osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem i życie z Nim w przyjaźni 2. Szczere,...