Nauczania

Bóg chce, żebyśmy przynosili Mu swoim życiem owoc - różne, ale: wymierne, konkretne i wynikające z codziennego chodzenia z Panem. Pozwól Duchowi Świętemu ocenić stan Twojego serca i przyjmij Jego rady, żeby owoc Twojego życia był coraz bardzej obfity!...