Nauczania

Pozwól zaskoczyć się Duchowi Świętemu: niech wytłumaczy Ci osobiście, jaka moc kryje się w postawie sługi. W człowieku, który wyrzeka się egoizmu, a żyje z Bogiem - dla Niego i dla ludzi....