„Przebudzenie” czy „Odnowa Kościoła”?

„Przebudzenie” czy „Odnowa Kościoła”?

Głębia dwóch słów, które łączą katolików i innych chrześcijan. Chociaż wydawać się mogą kulturową barierą – trudną do pokonania. Mistrzowski wykład ks. Petera Hockena jako ważny element na drodze do jedności Sióstr i Braci wierzących w Jezusa Chrystusa.