Jak rozumiem charyzmat Chefsiby? (Jacek Weigl)

Jak rozumiem charyzmat Chefsiby? (Jacek Weigl)

 Charyzmat Wspólnoty Chefsiba 

1. Chrystocentryczność

2. Poznanie Słowa Bożego i nauczanie wiary

3. Poddanie Duchowi Świętemu i otwartość na Jego dary

4.Ekumenizm

5. Charyzmatyczne uwielbienie Boga

6. Dzielenie się Dobrą Nowiną

7. Apostolstwo i misje

Główne wartości osób tworzących Wspólnotę Chefsiba

1. Osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem i życie z Nim w przyjaźni

2. Szczere, braterskie relacje z ludźmi, którzy znają Boga

3. Członkostwo i traktowanie wspólnoty serio

4. Wzrastanie jako uczeń Chrystusa

5. Reprezentowanie Boga czynem i słowem