Żyj nieprzeciętnym życiem – dzięki Chrystusowi! (Michał Nikodem)

Żyj nieprzeciętnym życiem – dzięki Chrystusowi! (Michał Nikodem)