Uzdrawaj chorych w Imię Jezusa Chrystusa!

Uzdrawaj chorych w Imię Jezusa Chrystusa!

Co Biblia mówi o chorobach fizycznych i uzdrowieniu? Jaką praktyczną postawę mam przyjąć, by z wiarą usunąć chorobę i zobaczyć uzdrowienie?