Kim jesteśmy?


Wspólnota “Chefsiba” to już ponad sto osób połączonych pasją życia wiary w Jezusa Chrystusa, odkrywania rzeczywistości Królestwa Bożego i budowania Kościoła. To Bóg sprawia, że chce się nam żyć, działać dla dobra innych, przezwyciężać okoliczności, rozwijać się… Małżeństwa, rodziny, “single”, studenci, seniorzy, nastolatkowie i dzieci: spotykamy się razem, czerpiąc z energii młodszego pokolenia i życiowego doświadczenia osób starszych.

 

Pomagamy w budowaniu osobistej więzi z Bogiem i odkryciu swojego miejsca w Kościele: tam, gdzie sięgają duchowe korzenie każdego z członków Wspólnoty.

 

Ponieważ “Chefsiba” to wspólnota katolicka otwarta na ekumenizm, tworzą ją katolicy i niekatolicy. W codziennym działaniu koncentrujemy się na wspólnych głównych prawdach chrześcijańskich, szanując wzajemnie różnice kultury i przekonań innych środowisk naszej wiary. Jezus pozwala nam być i działać razem, a jednocześnie być wiernym temu obszarowi Kościoła, w którym Bóg każdego z nas postawił.

 

Opiekę duszpasterską nad Wspólnotą sprawują księża orioniści: ks. prowincjał Antoni Wita FDP oraz ks. Piotr Jasek FDP. A z ramienia Kurii Metropolitalnej Warszawskiej – ks. bp Rafał Markowski.

 

 

 

Co nas wyróżnia?

Charyzmat Wspólnoty Chefsiba 

1. Chrystocentryczność

2. Poznanie Słowa Bożego i nauczanie wiary

3. Poddanie Duchowi Świętemu i otwartość na Jego dary

4.Ekumenizm

5. Charyzmatyczne uwielbienie Boga

6. Dzielenie się Dobrą Nowiną

7. Apostolstwo i misje

Główne wartości osób tworzących Wspólnotę Chefsiba

1. Osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem i życie z Nim w przyjaźni

2. Szczere, braterskie relacje z ludźmi, którzy znają Boga

3. Członkostwo i traktowanie wspólnoty serio

4. Wzrastanie jako uczeń Chrystusa

5. Reprezentowanie Boga czynem i słowem