Siła Postu Noworocznego… Skorzystaj! (Michał Nikodem, Marek i Marta Miłuńscy)