Bądź sługą: wypełnij powołanie i Słowo Boga! (Marta Miłuńska)