TRZON WSPÓLNOTY

Do tworzenia Wspólnoty „Chefsiby” zaproszeni są wszyscy jej członkowie i nowe osoby…


Trzon „Chefsiby”  to w sumie 12-osobowa grupa wspierającą lidera i starszych w realizowaniu wizji „Chefsiby”przez modelowanie stylu życia Wspólnoty.


Jej zadanie to tworzenie kultury życia Wspólnoty opartej o relacje i wartości jakie chcemy rozwijać i pomnażać w „Chefsibie”.


Agnieszka, Ania, Iza, Ewa,Marta, Jacek, Marek,Mateusz, Mateusz (!), Michał, Paweł, Piotr.

(Kiedyś pojawi się tu nasze wspólne zdjęcie…)way-918900