Żyj jak nowe stworzenie w Jezusie. (Michał Nikodem)