W Nim – w Chrystusie – jest wolność od strachu! (Jacek Weigl)

W Nim – w Chrystusie – jest wolność od strachu! (Jacek Weigl)