Tylko Jezus mógł uczynić te cuda! (Michał Nikodem)