Twoja wartość w Bogu na podstawie Izajasza 62 (Jacek Weigl)