Słuchaj Boga i żyj. A nie na odwrót! (Michał Nikodem, Marcin P.)