Słowo Boże zmienia mnie i Ciebie. (Kinga Dąbrowska)