Przymierze: władza Boga i bliskość. (Michał Nikodem)