POST Scriptum. (Paweł Gołębski, Paweł Jastrzębski)