Podsumujmy Mojżesza, czyli jak żyć po poście noworocznym (Michał Nikodem)