„O, mój Boże!” Czyli… Wracamy do pierwszej miłości! (Michał Nikodem)

„O, mój Boże!” Czyli… Wracamy do pierwszej miłości! (Michał Nikodem)

” Ty masz wytrwałość: i zniosłeś cierpienie dla imienia mego – niezmordowany.
Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości.
Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i pierwsze czyny podejmij! ” (Ap 2,3-5)