O gorliwości – patrząc na Jezusa. (Michał Nikodem)