Myśleć inaczej? Myśleć jak Bóg! (Ewa Bańkowska)

Myśleć inaczej? Myśleć jak Bóg! (Ewa Bańkowska)