Mojżesz i Prawo – życiodajny fundament (Paweł Dołęga)