Maraton życia – tylko z Nim! Obecność Boga i wytrwałe życie wiary (Michał Nikodem)

Maraton życia – tylko z Nim! Obecność Boga i wytrwałe życie wiary (Michał Nikodem)