Jezus w Apokalipsie pisze listy do Kościołów. (Michał Nikodem)