Jezus Światłością Narodów – służ Mu z serca. (Michał Nikodem)